93 268 26 31 ·

Avís legal

Aquest avís legal regula l'ús del web www.solissa.es que la Sociedad de Servicios y Sostenibilidad Alimentarios S.L.U (SOLISSA) posa a disposició dels usuaris d'Internet.

D'acord amb el deure d´informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, l'informem que el titular del domini www.solissa.es és la Sociedad de Servicios y Sostenibilidad Alimentarios S.L.U (SOLISSA), amb domicili social a Barcelona (08010) a la Ronda Sant Pere nº 19-21, 5º 6ª i amb el següent correu electrònic de contacte: info@solissa.es.

Mitjançant el web, SOLISSA ofereix als seus usuaris l'accés i la utilització de continguts relacionats amb la pròpia activitat i serveis.

Accés al web i el seu ús:

L'usuari es compromet a fer servir el web i el seu contingut, de conformitat amb el que s´estableix en la llei 34/2002, d'11 de juliol, se Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, abstenint-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma, comunicar públicament i modificar els continguts, a menys que es compti amb l'autorització per escrit del titular dels corresponents drets.

L'Usuari s'obliga a no utilitzar aquest portal per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.