93 268 26 31 ·

Sobre nosaltres

SOLISSA
SOCIETAT DE SERVEIS I SOSTENIBILITAT ALIMENTARIS (SOLISSA S.L.U)
La Sociedad de Servicios y Sostenibilidad Alimentarios (SOLISSA S.L.U) té com a finalitat donar serveis i suport a les empreses càrnies, en totes les seves activitats productives, per poder millorar així la seva competitivitat. Per assolir aquest objectiu, SOLISSA dóna cobertura al sector carni en aspectes de formació, així com serveis tècnics, sanitaris i d’internacionalització.

SOLISSA està especialitzada en la prestació de serveis tècnics avançats en matèria de qualitat, seguretat alimentària i exportació a través de la innovació i l’experiència del seu equip tècnic. Ofereix els seus serveis a empreses dedicades a les espècies porcina, bovina, ovina, aviar i caprina, independentment del seu volum de producció o el seu grau d’integració. Actualment treballa amb companyies dedicades a totes les activitats productives com són la criança i engreix dels animals, el sacrifici, l’especejament, el processament de carn o subproductes i finalment l’elaboració de producte carni processat.