93 268 26 31 ·

Política de Privacitat

De conformitat amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades, informem que el responsable del tractament de les dades personals, també en relació a les que ens proporcioni a través de qualsevol formulari és:

SOCIEDAD DE SERVICIOS Y SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIOS, S.L.U. (SOLISSA)
NIF B67482133
Rda. St. Pere 19-21, 5è 6ª
08010 Barcelona
 
Per a qualsevol tema relatiu a protecció de dades pot contactar amb info@solissa.es

Tractaments de dades

A continuació és realitza una descripció dels tractaments efectuats pel responsable del tractament en la seva condició de responsable:

Tractament Gestió de recursos humans
Finalitat Gestió de recursos humans i la relació laboral o mercantil amb els treballadors. Processos de selecció de personal i altres processos habituals de recursos humans: contractació, nòmines, prevenció de riscos laborals, formació, etc.
Legitimació Art. 6.1.b) RGPD - Execució d'un contracte.
Termini de conservació Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van demanar i per a determinar possibles responsabilitats. Les dades laborals es conservaran tenint en compte els terminis de conservació obligada en la legislació laboral, fiscal i comptable.
Destinataris No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal o contractual.
 

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan es sol·liciten dades per a tramitar l’acció desitjada, s’informarà del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades necessàries, no serà possible tramitar la sol·licitud realitzada en molts casos.


Com pot exercir els seus drets?

Quan el tractament de les seves dades personals estigui basat en el seu consentiment podrà revocar-lo en qualsevol moment adreçant-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@solissa.es o al domicili de responsable, indicat més amunt.

Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament adreçant-se per escrit a l’adreça de correu electrònic info@solissa.es o al domicili del responsable, indicat més amunt.

En qualsevol cas, la seva sol·licitud requerirà una verificació de la vostra identitat, cosa que pot requerir que aporteu còpia del DNI o qualsevol altre document d’identitat que permeti corroborar la identitat.

El responsable del tractament l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es podria ampliar el termini fins a dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos), sempre informant justificadament de l’ampliació del termini dins el primer mes.

En qualsevol cas, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de control competent.