93 268 26 31 ·
Assessorament jurídic-laboral i tècnic
Servei d'assessorament jurídic, donant suport a les empreses en la gestió d'inspeccions en els àmbits de qualitat, sanitat i medi ambient i resolent les consultes sobre procediments inspectors, de les que puguin ser objecte.

En cas que se'ls obri un expedient sancionador i vulguin donar resposta al mateix, se’ls donarà assessorament jurídic durant tot el procés, fins que finalitzi la fase administrativa.