93 268 26 31 ·
Servei d'analítiques generals per a la qualitat i seguretat alimentària
Anàlisi fisicoquímic, microbiològic, metalls pesats i al·lèrgens
Pla analític SOLISSA

La legislació actual estableix que les empreses de la indústria càrnia han de realitzar controls analítics, de microbiologia i fisicoquímics, per tal de garantir la seguretat alimentaria que afecta tant a les matèries primeres, l’aigua, com al medi ambient. A tots aquests controls analítics cal afegir-hi els que les empreses han de dur a terme per al compliment de les normatives de qualitat del producte, requisits dels seus clients, així com els controls d’al·lèrgens o identificació d’espècies d’animals.

Objectius

Els costos analítics solen ser elevats, especialment a la indústria càrnia, i d’acord al volum de controls que s’han de realitzar. És per aquest motiu que SOLISSA ofereix a les empreses del sector un Pla analític complet, que inclou un ventall d’analítiques requerides a preus competitius. Addicionalment, la SOLISSA posa a la vostra disposició un espai digital amb la informació relativa al pla analític de cada empresa.

Destinataris

Els destinataris d’aquest servei són empreses del sector carni (escorxador, sala de desfer, industria càrnia, magatzem frigorífic, triperia) porcí, boví, oví, cabrum i equí.
Mètode

Construïu el vostre Pla d’autocontrol analític mitjançant el mostreig de producte (fisicoquímic, microbiològic, de metalls pesants, d’al·lèrgens), de superfícies, ambientals, d’aigua i de frau (identificació d’espècies) amb la freqüència adequada a la producció.

El Pla analític SOLISSA inclou:

  • Recollida de mostres.
  • Processament de les mostres.
  • Enviament de resultats.
  • Espai a la intranet on es publicaran les analítiques i els plans de mostreig.

Intranet SOLISSA


Els usuaris del Pla analític disposaran d’un espai virtual propi creat per SOLISSA amb l’objectiu de facilitar tota la informació actualitzada. Aquesta eina digital inclourà el Pla analític contractat per a cada client, l’històric d’analítiques per aspectes i per anys en funció de les categories contractades, servei de notificació dels informes de resultats i contacte directe amb SOLISSA i el laboratori per solucionar incidències.