93 268 26 31 ·
Implantació i auditoria per a la certificació de la Norma BRC
BRC (British Retail Consorcium) en el sector carni
La norma BRC

La Norma Mundial de Seguretat Alimentària BRC és una norma certificable (voluntària) desenvolupada per la British Retail Consortium, associació de distribuïdors alimentaris (grups de minoristes) del Regne Unit.

Es tracta d'una norma que abasta requisits de seguretat alimentària, qualitat i compliment de requisits del client.  

BRC a la indústria càrnia europea

Les grans cadenes de distribució europees exigeixen la certificació en aquest sector per poder fabricar, elaborar o envasar carn i productes carnis amb marca del distribuïdor. És per aquest motiu que BRC és actualment un certificat cada vegada més demandat en la indústria alimentària, encara que es tracti d'un protocol tècnico-privat no obligatori.

Gràcies a la certificació BRC, la Gran Distribució Organitzada pot seleccionar eficaçment als seus proveïdors, basant-se en la seva capacitat de proveir productes carnis segurs, d'acord amb les especificacions contractuals i als requisits sanitaris oficials.

Els beneficis de la certificació BRC

A més de poder introduir carn i productes carnis a països que acreditin aquesta certificació, la norma BRC aporta els següents beneficis a les empreses del nostre sector.

  • Permet ajustar-se a les especificacions de qualitat establertes per clients comercials del país i de l'estranger
  • Millora el rendiment i competitivitat de la seva empresa
  • Incrementa la seguretat alimentària
  • Impulsa la confiança del consumidor
  • Permet accedir a nous mercats més exigents
  • Millora la imatge de la marca
  • És un element de diferenciació en relació a la competència
SOLISSA i la implantació del sistema BRC

SOLISSA és una consultoria especialitzada en implantació de sistemes de qualitat i seguretat alimentària, que ofereix serveis a les empreses del sector carni en matèria d'assessorament i auditories internes per a la certificació.

El model d'assessorament s’adapta a cada tipus d'empresa dins el sector carni: escorxador, sala d'especejament, planta de processament carni i magatzem frigorífic.

SOLISSA i la preauditoria a la certificació BRC

SOLISSA realitza auditories per al compliment dels requisits de la BRC, per tal de preparar les empreses per a aquesta certificació. Les auditories internes són un requisit de les normes, de manera que el vostre organisme de certificació us demanarà que s'hagi realitzat una auditoria interna amb una periodicitat, com a mínim anual, i és causa de no conformitat major no haver-la fet.

Aquesta auditoria la fan auditors experts independents de l'àrea auditada; per això, el més adequat és comptar amb un auditor extern especialitzat en el sector carni que, a més, aportarà un punt de vista nou que pot permetre millorar el vostre sistema, fent-lo més àgil i efectiu.

Mètode 

El nostre mètode es basa en la formació, l'assessorament presencial i el seguiment de la implementació del sistema per als següents productes: carn porcina, carn bovina, carn d'oví i cabrum, pernil i embotits. El nostre equip està format per experts veterinaris especialitzats en la indústria càrnia de totes les espècies i productes.

Les auditories de SOLISSA són una solució professional per prevenir deficiències i per detectar oportunitats de millora dins la vostra empresa a través d'un sistema pràctic i útil. L'assessorament d'implantació es basa en reunions amb el personal de l'empresa implicat en els diferents processos, que a més, permeten resoldre els dubtes que es puguin originar sobre l'adequada implantació del sistema, a través d'una orientació professional i especialitzada necessària per superar amb èxit l'auditoria de certificació.

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es