93 268 26 31 ·
Implantació i auditoria per a la certificació de la Norma IFS
IFS (International Food Standard)
La norma IFS

IFS (International Food Standard) és una norma internacional certificable, desenvolupada per l'associació de distribuïdors alimentaris d'Alemanya, França i Itàlia, que conté requisits de seguretat alimentària, qualitat i requeriments específics del client, que ofereix garanties de protecció total al consumidor final.

L'IFS va néixer donar resposta a la necessitat de disposar d'una norma comuna de qualitat i seguretat alimentària davant la creixent aparició de nous requisits legals i la globalització en la distribució de productes alimentaris.

IFS en la indústria càrnia europea

Les grans cadenes de distribució europees exigeixen la certificació en aquest sector per poder fabricar, elaborar o envasar carn i productes carnis amb marca del distribuïdor. És per aquest motiu que l'IFS és actualment un certificat cada vegada més demandat en la indústria alimentària, encara que es tracti d'un protocol tècnico-privat no obligatori.

Gràcies a la certificació IFS, la Gran Distribució Organitzada pot seleccionar eficaçment els seus proveïdors, basats en la seva capacitat de proveir productes carnis segurs, d'acord amb les especificacions contractuals i als requisits sanitaris oficials.

Els beneficis de la certificació IFS

A més de poder introduir carn i productes carnis a països que acreditin aquesta certificació, la norma IFS aporta els següents beneficis a les empreses del nostre sector:
 
  • Ofereix garanties sobre aspectes crítics dels seus processos de seguretat alimentària, incloent el compliment amb els principis APPCC, pràctiques segures d'higiene, manteniment de la traçabilitat i el compromís de la direcció en relació a la seva responsabilitat en la gestió d'aquests processos.
  • Constitueix una prova evident del compliment de la legislació en matèria de seguretat alimentària.
  • Permet a l'organització prioritzar les àrees de millora. Facilita el control de totes les etapes de producció, reduint al màxim els perills de contaminació.
SOLISSA i la implantació del sistema IFS

SOLISSA és una consultoria especialitzada en implantació de sistemes de qualitat i seguretat alimentària, que ofereix serveis a les empreses del sector carni en matèria d'assessorament i auditories internes per a la certificació.

El model d'assessorament s’adapta a cada tipus d'empresa dins el sector carni: escorxador, sala d'especejament, planta de processament carni i magatzem frigorífic.

SOLISSA i la preauditoria a la certificació IFS

SOLISSA realitza auditories per al compliment dels requisits de l'IFS per tal de preparar les empreses per a aquesta certificació. Les auditories internes són un requisit de les normes, de manera que el seu organisme de certificació demanarà que s'hagi realitzat una auditoria interna amb una periodicitat com a mínim anual, sent causa de no conformitat major el no haver-la realitzat.

Aquesta auditoria és realitzada per experts independents de l'àrea auditada, per això el més adequat és comptar amb un auditor extern especialitzat en el sector carni que, a més, aportarà un punt de vista nou que pot permetre millorar el seu sistema, fent-lo més àgil i efectiu.

Mètode 

El nostre mètode es basa en la formació, l'assessorament presencial i seguiment de la implementació del sistema per als següents productes: carn porcina, bovina, ovina i caprina, pernil i embotits. El nostre equip està format per experts veterinaris especialitzats en la indústria càrnia de totes les espècies i productes.
Les auditories de SOLISSA són una solució professional per prevenir deficiències i per detectar oportunitats de millora dins de la seva empresa a través d'un sistema pràctic i útil.

L'assessorament d'implantació es basa en reunions amb el personal de l'empresa implicat en els diferents processos, resolent, a més, els dubtes que puguin originar-se sobre l'adequada implantació del sistema i mitjançant una orientació professional i especialitzada necessària per superar amb èxit l'auditoria de certificació.

Per a rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es