93 268 26 31 ·
Implantació i auditoria per a la certificació de la Norma ISO 22000
ISO 22000 per al sector carni
La norma ISO 22000

La norma UNE-EN ISO 22000 especifica els requisits que ha de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments al llarg de tota la cadena alimentària fins al punt de venda i al consum final. La norma ISO 22000:2005 està pensada també per a aquelles empreses que busquen integrar el seu sistema de Gestió de Qualitat, per exemple, el sistema ISO 9001, i el seu sistema de gestió de Seguretat Alimentària.

Aquesta norma recull els elements clau d'un Sistema de Gestió d'Innocuïtat Alimentària:

 • Requisits de Bones Pràctiques
 • Fabricació o Programes de Prerequisits
 • Requisits per desenvolupar un Sistema HACCP o APPCC
 • Requisits d'un Sistema de Gestió

Beneficis de la norma ISO 22000

A més de poder introduir carn i productes carnis a mercats o clients que acreditin aquesta certificació, la norma ISO 22000 aporta els següents beneficis a les empreses del nostre sector:

 • Facilita el compliment de la legislació.
 • Integra els principis de l'APPCC en un sistema de gestió de l'organització compatible amb el model ISO 9001.
 • Es basa en el cicle de millora contínua PDCA (Planificar, Fer, Comprovar, Actuar).
 • Proporciona una comunicació organitzada i eficaç, amb totes les parts interessades.
 • Proporciona confiança als consumidors.
 • Millora la documentació.
 • Control més eficient i dinàmic dels riscos per a la seguretat alimentària.
 • Gestió sistemàtica dels requisits previs.
 • Estalvi de temps i costos, en realitzar les auditories d'ISO 22000 juntament amb altres esquemes de Seguretat Alimentària.

A més, amb una implantació adequada de l'ISO 22000 i ISO 9000 es dóna resposta als requisits demandats pels protocols privats.
SOLISSA i la implantació del sistema ISO 22000

SOLISSA és una consultoria especialitzada en implantació de sistemes de qualitat i seguretat alimentària, que ofereix serveis a les empreses del sector carni d'Espanya en matèria d'assessorament i auditories internes per a la certificació.

El model d'assessorament s’adapta a cada tipus d'empresa dins el sector carni: escorxador, sala d'especejament, planta de processament carni i magatzem frigorífic.

SOLISSA i la preauditoria a la certificació

SOLISSA realitza auditories per al compliment dels requisits de la norma ISO 22000 per preparar les empreses per aquesta certificació. Les auditories internes són un requisit de les normes, de manera que el vostre organisme de certificació us demanarà que s'hagi realitzat una auditoria interna amb una periodicitat, com a mínim anual, i és causa de no conformitat major no haver-la fet.

Aquesta auditoria la fan auditors experts independents de l'àrea auditada, per això el més adequat és comptar amb un auditor extern especialitzat en el sector carni que, a més, aportarà un punt de vista nou que pot permetre millorar el vostre sistema, fent-lo més àgil i efectiu.

Mètode  

El nostre mètode es basa en la formació, l'assessorament presencial i seguiment de la implementació del sistema per als següents productes: carn porcina, bovina, ovina, caprina, pernil i embotits. El nostre equip està format per experts veterinaris especialitzats en la indústria càrnia de totes les espècies i productes.

Les auditories de SOLISSA són una solució professional per prevenir deficiències i per detectar oportunitats de millora dins de la vostra empresa a través d'un sistema pràctic i útil. L'assessorament d'implantació es basa en reunions amb el personal de l'empresa implicat en els diferents processos, resolent a més els dubtes que puguin originar-se sobre l'adequada implantació del sistema, a través d'una orientació professional i especialitzada necessària per superar amb èxit l'auditoria de certificació.

Per a rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a: 
serveis@solissa.es