93 268 26 31 ·
Assessorament i auditories d'etiquetatge per a productes a nivell comunitari
Presentació

La legislació actual en matèria d'etiquetatge ha canviat de forma substancial els darrers anys. La publicació del Reglament 1169/2011 sobre la informació facilitada al consumidor i el Reial Decret 474/2014 han suposat un canvi profund sobre el procediment d'etiquetatge dels productes, tant pel que fa a la carn fresca com als productes elaborats.

Objectiu

Després de la publicació dels reglaments sobre etiquetatge s’han dut a terme interpretacions dels diferents aspectes legislatius per part de l'Administració. Per tal d’assessorar les empreses exportadores del sector carni, SOLISSA ofereix el servei de revisió i adaptació de l'etiquetatge per a la comercialització a nivell nacional i dins de la UE per assegurar el compliment dels requisits comunitaris.
Destinataris

Els destinataris d'aquest servei són empreses del sector carni: escorxadors, sales d'especejament, magatzems frigorífics i empreses elaboradores de derivats carnis, que comercialitzen el seu producte sota la normativa comunitària i a nivell nacional.

Mètode

El servei de revisió i auditoria d'etiquetatge de SOLISSA inclou:

  • Revisió legislativa.
  • Actualització de canvis reglamentaris.
  • Revisió de l'etiquetatge dels productes: grandària de la lletra, etiquetatge dels al·lèrgens, denominacions dels productes, etiquetatge de les tripes, etiquetatge d'origen de les carns, etc.
  • Informe final de visita. 

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a: 
serveis@solissa.es