93 268 26 31 ·
Programa PAED
Un programa que t'ajuda a diferenciar els teus productes dels de la teva competència
La importància de l'etiquetatge i de que la informació que continguin les etiquetes sigui correcta és clau per mantenir la confiança dels consumidors en la carn i derivats carnis que es comercialitzen. És per això, que la informació entre les diferents baules de la cadena ha de mantenir-se i no pot perdre's, en cap cas.

El Programa d'Autocontrol de l'Etiquetatge Duroc-PAED és propietat de l’Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), de l’Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino Selecto (ANPS) i de la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC).

Objectiu

L'objectiu del programa és avaluar l'etiquetatge d'aquells productes, carn i derivats carnis (peces càrnies), que etiquetin l'esment “Duroc” indicant el % racial del mateix amb la mateixa grandària i tipus de lletra en el seu etiquetatge. Per a això es tindrà en compte els reproductors i/o material genètic, que donaran origen als productes que es puguin etiquetar com a Duroc.

Per poder fer ús de l'esment Duroc, almenys un dels progenitors ha de ser Duroc de raça pura, inscrit en un llibre genealògic oficialment reconegut i en cas que el % no sigui 100% Duroc, la denominació acceptada en l'etiquetatge serà la de 50% Duroc.
Programa Control

Serà aplicable per a les granges, empreses productores de carn i derivats carnis que vulguin formar part d'aquest programa d'autocontrol de la qualitat.

Tota empresa participant al programa PAED que utilitzi l'esment DUROC en el seu etiquetatge, haurà de proveir-se de ramaderies, escorxadors, sales d'especejament, magatzems frigorífics o altres empreses càrnies intermèdies, que formin part del programa. El programa estableix un sistema de control mitjançant auditories anuals per a la verificació del compliment dels requisits.

La carn o productes carnis objectes d'aquest programa hauran de procedir d'animals les granges dels quals formin part del programa.

Pàgina web i logo específic


El PAED té pàgina web pròpia www.paed.es en què consta tota la informació relativa al programa, condicions, documentació, empreses certificadores, etc, i compta amb un logo específic que podreu usar les empreses que formeu part i que us donarà un valor afegit, diferenciant el vostre producte de la falsa competència.

Com adherir-se al PAED

Per formar part d'aquest programa cal contactar per correu electrònic amb: 
paed@solissa.es