93 268 26 31 ·
Assessorament i adequació d'establiments per a l'homologació a països tercers
Serveis tècnics d'exportació per a la Indústria Càrnia
Exportació a països tercers

L'exportació de carn i productes carnis a certs països tercers està condicionada a una visita d'homologació de les autoritats competents (ja sigui del país tercer o del Ministerio de Agricultura o Sanidad d'Espanya). Per a l'adequació i l'èxit d'aquestes visites d'inspecció, així com els tràmits en tot el procés d'homologació de la planta càrnia, SOLISSA realitza el servei d'assessorament i verificació de requisits específics addicionals als previstos en la normativa de la Unió Europea, basats en la normativa pròpia del país i experiències de visites anteriors.

Mètode 

El nostre model d'assessorament és adaptat a l'empresa i es basa en el servei presencial periòdic a la planta:

 • Assessorament en normativa
 • Interlocució amb les administracions i suport institucional
 • Assessorament en la sol·licitud
 • Auditoria de verificació d'instal·lacions i processos
 • Informe de no conformitats detectades
 • Servei continu personalitzat de consultes tècniques
Equip SOLISSA

SOLISSA disposa d'un Departament Tècnic qualificat, que treballa contínuament en l'adequació de plantes per a l'exportació i amb interlocució directa amb el Ministerio de Agricultura i la Subdirección General de Acuerdos y Control en Frontera.
La visió dels nostres tècnics, especialitzats en la indústria càrnia, també permet detectar possibles no conformitats i mancances existents, que poden comportar desviacions greus en matèria de requeriments específics dels països objectiu, i que permeten, alhora, definir possibles solucions o millores amb la finalitat d'aconseguir una millor preparació de la planta per a la inspecció.

Mercats

SOLISSA assessora per als següents mercats:

 • Unió Duanera (Rússia)
 • Rep. Popular de la Xina
 • Estats Units
 • el Japó
 • Mèxic
 • Israel
 • Països musulmans

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es