93 268 26 31 ·
Assessorament i auditories d'etiquetatge per a l'exportació
Revisió i adaptació per al compliment de l'etiquetatge per a la UE i Països Tercers
Legislació de l'etiquetatge carni

La legislació actual en matèria d’etiquetatge en la indústria càrnia ha canviat de forma substancial els darrers anys. La publicació del Reglament 1169/2011 sobre la informació facilitada al consumidor i el Reial Decret 474/2014 han representat un canvi profund en el procediment d’etiquetatge dels productes, tant pel que fa a la carn fresca com als productes elaborats.

Etiquetatge per als països tercers

Els requisits d’etiquetatge de carn i productes carnis varien en funció de cada mercat. Addicionalment als reglaments europeus, existeixen diverses normatives pròpies, específiques per a cada país, que cal complir. És per això que cal conèixer la normativa dels diferents països amb exemples pràctics, els procediments de registre i la comparativa amb els reglaments europeus per tal d’adaptar-les als mercats d’exportació.

Objectius del servei

Després de la publicació dels reglaments sobre etiquetatge s’han dut a terme interpretacions dels diferents aspectes legislatius per part de l’Administració. Per tal d’assessorar les empreses exportadores del sector carni i assegurar el compliment dels requisits comunitaris, SOLISSA ofereix el servei de revisió i adaptació de l’etiquetatge per a l’exportació a la UE.

D'altra banda, aquest servei també té com a objectiu que l’empresa adquireixi els coneixements sobre els procediments i requisits específics per al compliment de normatives d’etiquetatge de països de fora la UE.
Destinataris

Les destinatàries d’aquest servei són empreses del sector carni (escorxadors, sales d’especejament, magatzems frigorífics i empreses elaboradores de derivats carnis) que exporten a països fora de la UE.

Mètode

El servei de revisió i auditoria d’etiquetatge per a països tercers de SOLISSA inclou:
 
  • Revisió normativa país tercer
  • Requisits d’etiquetatge per país
  • Actualització canvis reglamentaris
  • Revisió etiquetatge dels productes
  • Requeriment de registre de les etiquetes al país tercer
  • Informe final de la visita

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es