93 268 26 31 ·
Assessorament i adaptació SAE aplicació del Reial Decret 993/2014
Procediments i requisits per a la certificació Veterinària Oficial per a l’exportació
Model d’assessorament adaptat a l’empresa: escorxador, sala de desfer, planta de processament carni i magatzem frigorífic. Formació, assessorament presencial i seguiment de la implementació del sistema per als següents productes: carn porcina, carn bovina, carn d’oví/caprí, pernil i embotits.

Implantació del sistema

SOLISSA està especialitzada en la implantació de sistemes SAE (Sistema d'Autocontrol Específic), oferint serveis a les empreses del sector carni en matèria d'exportació a països tercers.

El model d'implantació consta de tres sessions presencials adaptades als requisits i necessitats de cada empresa.
Revisió anual del sistema

Revisió anual per a empreses amb els sistemes SAE (Sistema d'Autocontrol Específic) ja implantats per a la verificació del compliment dels requisits de certificació d'exportacions del sector carni.

Sessió presencial en què es revisen les últimes actualitzacions publicades per assolir amb èxit l'auditoria anunciada de certificació.

El contingut actualitzat es detalla a continuació:
  • Identificació responsable del sistema.
  • Comprovació compliment dels requisits específics.
  • Procediments documentals que es requereixin: 
  1. Definició d'especificacions del producte en funció del destí.
  2. Homologació de proveïdors.
  3. Verificació de proveïdors.
  4. Traçabilitat, identificació i segregació de la mercaderia destinada a    l'exportació.
  5. Formació de les partides destinades a l'exportació.
  6. Revisió del SAE.

Per rebre més informació sobre aquest servei, podeu contactar-nos a:
serveis@solissa.es